ZAMÓWIENIE

Jak zamówić samodzielnie zaprojektowaną fotoksiążkę, fotokalendarz lub fotogadżet?

Na stronach sklepu znajdują się linki do profesjonalnych aplikacji umożliwiajacych samodzielne zaprojektowanie fotoksiążki, fotokalendarza lub fotogadzetu. Aplikacje są udostępniane bezpłatnie naszym klientom.

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy zaprojektować swój fotoprodukt. Pomoc do projektowania znajduje się w aplikacji.

Po zakończeniu projektu należy zamówić produkt i przekazać go do realizacji. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją do aplikacji.

Uwaga: czas realizacji zamówień przysłanych w dniach 1 grudnia - 20 stycznia może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych.

Jak zamówić fotoksiążkę z usługą projektu?

KROK 1. Dostarcz nam wybrane zdjęcia:

 • Osobiście do biura przy ul. Robotniczej 72 (budynek firmy Archimedes), pokój 225. Zdjęcia nagrane na dowolnym nośniku;

 • Przyślij na dowolnym nośniku (CD, pendrive, inny);

 • Przyślij drogą elektroniczną na adres zamawiam@deaprint.pl ;

 • Przyślij zdjęcia przez FTP (instrukcja). Prosimy o przysłanie mala z prśbą o dane do logowaia.

Ważne: Wszystkie nośniki z nagranymi zdjęciami oraz dostarczone tradycyjne zdjęcia papierowe są zwracane wraz z gotowym produktem.

Dostarczone zdjęcia powinny być ponumerowane w nazwie od 1 do xxx tak, jak chronologicznie powinny być ułożone w fotoksiążce. Dodatkowy opis do zdjęć dostarczamy w dokumencie Word.

KROK 2. Określ dane fotoksiążki:

 • Ilość egzemplarzy;

 • Format fotoksiążki;

 • Rodzaj okładki i wkładu (kartek wewnętrznych);

 • Przekaż nam swoje sugestie dotyczące projektu oraz teksty, jakie mają znaleźć się w fotoksiążce. Nie ingerujemy w przysłaną treść, co oznacza, że zmieniamy tylko kolor, styl i wielkość czcionki bez sprawdzania i poprawiania błędów. Tekst powinien mieć zachowane duże i małe litery oraz wszelkie znaki jak kropki, przecinki, wielokropki, i inne;

 • Napisz, jakie usługi dodatkowe wybierasz (z zakładki USŁUGI DODATKOWE);

KROK 3. Zatwierdź projekt przygotowany przez naszego grafika lub zgłoś swoje uwagi;

 • Projekt jest poprawiany JEDEN raz, więc jeśli występują uwagi, zmiany, należy je dokładnie przemyśleć, opisać i przysłać mailem. Po dokonaniu opisanych poprawek projekt jest przysłany do ponownej akceptacji.

KROK 4. Odbierz fotoksiążkę:

 • Osobiście;

 • Przesyłka pocztowa polecona  (koszt 14 zł);

 • Kurier (24h koszt 20 zł).

Płatność przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego na konto mbank: 10 1140 2004 0000 3402 5153 5246;

 

czas realizacji zamówienia: 3-5 dni roboczych (zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 10 dni roboczych w miesiącu grudniu i styczniu)

Jak zamówić fotokalendarz z usługą projektu?

KROK 1. Dostarcz nam wybrane zdjęcia:

 • Osobiście do biura przy ul. Robotniczej 72 (budynek firmy Archimedes), pokój 225. Zdjęcia nagrane na dowolnym nośniku;

 • Przyślij na dowolnym nośniku (CD, pendrive, inny);

 • Przyślij drogą elektroniczną na adres zamawiam@deaprint.pl ;

 • Przyślij zdjęcia przez FTP (instrukcja). Przed wysyłką przyślij mala z prośbąo danedo logowania;

 • Zdjęcia muszą być nazwane nazwami miesięcy, do których mają być przypisane (12 zdjęć) + zdjęcie oraz tekst na okładkę kalendarza.

Ważne:

Wszystkie nośniki z nagranymi zdjęciami oraz dostarczone tradycyjne zdjęcia papierowe są zwracane wraz z gotowym produktem.

KROK 2. Określ:

 • Format (A4 lub A3);

 • Orientację (pionowa lub pozioma);

 • Przekaż nam swoje sugestie dotyczące projektu oraz teksty, jakie mają znaleźć się w fotoprodukcie. Nie ingerujemy w przysłaną treść, co oznacza, że zmieniamy tylko kolor, styl i wielkość czcionki bez sprawdzania i poprawiania błędów. Tekst powinien mieć zachowane duże i małe litery oraz wszelkie znaki jak kropki, przecinki, wielokropki, i inne;

 • Napisz, jakie usługi dodatkowe wybierasz (z zakładki USŁUGI DODATKOWE).

KROK 3. Zatwierdź projekt przygotowany przez naszego grafika lub zgłoś swoje uwagi;

 • Projekt jest poprawiany JEDEN raz, więc jesli występują uwagi, zmiany należy je dokładnie przemyśleć, opisać i przysłać mailem. Po dokonaniu opisanych poprawek projekt jest przysłany do ponownej akceptacji.

KROK 4. Odbierz fotokalendarz:

 • Osobiście (koszt 0 zł);

 • Przesyłka pocztowa polecona (koszt 14 zł);

 • Kurier (24h koszt 20 zł).

Płatność przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego na konto mbank:

10 1140 2004 0000 3402 5153 5246;

 

czas realizacji zamówienia: 1-4 dni roboczych.

Jak zamówić fotoplakat z projektem?

KROK 1. Dostarcz nam wybrane zdjęcia:

 • osobiście do biura przy ul. Robotniczej 72 (budynek firmy Archimedes), pokój 225. Zdjęcia nagrane na dowolnym nośniku;

 • Przyślij na dowolnym nośniku (CD, pendrive, inny);

 • Przyślij drogą elektroniczną na adres zamawiam@deaprint.pl ;

 • Przyślij zdjęcia przez FTP (instrukcja).

 • Ilość zdjęć – max 6 szt.

Ważne:

Wszystkie nośniki z nagranymi zdjęciami oraz dostarczone tradycyjne zdjęcia papierowe są zwracane wraz z gotowym produktem.

KROK 2. Określ:

 • Format (A4 lub A3);

 • Orientację (pionowa lub pozioma);

 • Z antyramą lub bez.

 • Przekaż nam swoje sugestie dotyczące projektu oraz teksty, jakie mają znaleźć się w fotoprodukcie. Nie ingerujemy w przysłaną treść, co oznacza, że zmieniamy tylko kolor, styl i wielkość czcionki bez sprawdzania i poprawiania błędów. Tekst powinien mieć zachowane duże i małe litery oraz wszelkie znaki jak kropki, przecinki, wielokropki, i inne;

 • Napisz, jakie usługi dodatkowe wybierasz (z zakładki USŁUGI DODATKOWE).

KROK 3. Zatwierdź projekt przygotowany przez naszego grafika lub zgłoś swoje uwagi;

 • Projekt jest poprawiany JEDEN raz, więc jesli występują uwagi, zmiany należy je dokładnie przemyśleć, opisać i przysłać mailem.

KROK 4. Odbierz fotoplakat:

 • Osobiście;

 • Przesyłka pocztowa polecona (koszt 14);

 • Kurier (24h koszt 20 zł).

Płatność przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego na konto mbank: 10 1140 2004 0000 3402 5153 5246;

 

czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych.